Notificare legală

 

Site-uri acoperite

ACCO Brands este o organizație globală, cu persoane juridice, procese de afaceri, structuri de management și sisteme tehnice în întreaga lume. Această declarație se aplică tuturor site-urilor și domeniilor deținute de ACCO Brands, precum și site-urilor și domeniilor filialelor noastre deținute integral („site-ul web”), cu excepția cazurilor în care o declarație de termeni și condiții este disponibilă pe unul dintre site-urile menționate mai sus, care diferă fata de această politică, caz în care aceasta se va aplica.

 

Proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, denumirile produselor, design-ul, logo-urile, titlurile, textul, imaginile, audio și video de pe site-urile ACCO sunt considerate mărci comerciale, mărci de servicii, nume comerciale, drepturi de autor sau alte proprietăți ale Organizației ACCO Brands și ale filialelor sale („ACCO Brands Intellectual Property"). Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Nimic din conținutul site-urilor ACCO nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, eliminând sau altfel, orice licență sau drept de utilizare a oricărei proprietăți intelectuale fără permisiunea scrisă de la ACCO Brands. Toate informațiile, software-ul, grafica, fișierele, logo-urile și mărcile comerciale primite sau transmise electronic sunt proprietatea ACCO Brands, iar distribuirea sau descărcarea ulterioară a acestor informații nu conferă niciun drept niciunei alte persoane sau Companii.

 

Folosirea site-ului

Organizația ACCO Brands menține acest site pentru divertismentul, informația, educația și comunicarea consumatorului. Vă rugăm să nu ezitați să navigați pe site. Puteți descărca materialele afișate pe site-urile web ACCO numai pentru uz personal, necomercial, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate prezente pe materiale. Cu toate acestea, nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, repune sau utiliza conținutul Site-ului în scopuri comerciale, inclusiv text, imagini, audio și video fără permisiune scrisă de la ACCO Brands. Modificările se efectuează periodic pe site-urile ACCO fără nici o notificare prealabilă.

 

Fără garanții, cu limitare a răspunderii

ACEST SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN TIP, FIE EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITADU-SE LA GARANȚIILE DE VANZABILITATE, ADECVATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, SAU NEINFRACȚIONARE. ACCO Brands nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau virușii care ar putea infecta echipamentul computerului, software-ul, datele sau alte proprietăți din cauza accesului, utilizării sau navigării pe site sau a descărcării oricăror materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Site sau orice site-uri conectate.

 

În niciun caz, ACCO Brands sau orice altă parte implicată în crearea, producția, întreținerea sau livrarea Site-ului sau a oricăruia dintre afiliații acestora, sau a directorilor, angajaților, acționarilor sau agenților fiecăruia dintre ei, nu vor fi răspunzători pentru orice daune de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, speciale, incidentale, indirecte, exemplare, punitive sau consecutive, indiferent dacă au fost sau nu transmise informari cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, și cu privire la orice teorie a răspunderii, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea, performanța sau navigarea din sau către site-urile ACCO.

 

Produse și site-uri neafiliate

Descrierile sau referințele la produse, publicații sau site-uri care nu sunt deținute de ACCO Brands sau de afiliații săi nu implică aprobarea produsului, publicației sau site-ului respectiv. ACCO Brands nu a revizuit materialele asociate cu site-urile web ACCO și nu este responsabil pentru conținutul unui astfel de material. ACCO Brands își declină orice responsabilitate sau răspundere. Asocierea cu orice alte site-uri este pe propriul risc.

 

Comunicările cu acest site

Nu trebuie să postați sau să transmiteți nicio declarație, material sau conținut ilegal, obscen, indecent, calomniant, pornografic, sedicios, jignitor, defăimător, amenințător, abuziv, susceptibil de a incita la ură rasială, discriminator, amenințător, scandalos, inflamator, hulitor, cu încălcare a încrederii, cu încălcarea vieții private sau pentru care nu ați obținut toate licențele și / sau aprobările necesare sau care pot provoca deranj sau neplăceri. De asemenea, sunteți de acord că orice postări sau transmisii pe care le efectuați nu constituie sau încurajează vreun comportament care ar fi considerat o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă, ar fi contrar legii sau încalcă drepturile oricărei persoane terțe sau oricarei parti a lumii. De asemenea, nu trebuie să se faca transmisiuni dăunătoare din punct de vedere tehnic către sau prin intermediul acestui site (inclunzand, dar fara a se limita la, viruși, bombe logice, troieni, viermi, componente dăunătoare, date corupte sau alte programe malware sau date dăunătoare) sau să se angajeze în alte practici de utilizare necorespunzătoare (care includ, dar nu se limitează la hacking). ACCO Brands va coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu ordinele judecătorești care solicită sau îi îndrumă pe ACCO Brands să dezvăluie identitatea sau să localizeze pe oricine care postează un astfel de conținut.

 

Consecințe ale postărilor 

Orice comunicare sau conținut pe care îl transmiteți site-urilor ACCO prin e-mail sau altfel, incluzând, dar fără a se limita la orice date, întrebări, comentarii, sugestii, este și va fi tratat ca neconfidențial și non-proprietar. ACCO Brands nu poate împiedica „recoltarea” informațiilor de pe Site și puteți fi contactat de ACCO Brands sau de terțe părți, prin e-mail sau altfel, în interiorul sau în afara Site-ului. Orice lucru pe care îl transmiteți poate fi editat de sau în numele ACCO Brands, poate fi sau nu postat pe site-urile ACCO la discreția exclusivă pentru ACCO Brands și poate fi utilizat de ACCO Brands sau de afiliații săi în orice scop, inclusiv, dar fara a se limita reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare și postare. Mai mult, ACCO Brands este liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți către site-urile ACCO în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind astfel de informații.

 

ACCO Brands nu are nicio obligație să monitorizeze sau să revizuiască orice discuție, chat-uri, postări, transmisii, buletine etc. pe site-urile ACCO. ACCO Brands nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice acțiune sau comunicare facuta de dvs. sau de către o terță parte prin intermediul site-urilor ACCO. 

Acuratețe

ACCO Brands își declină orice responsabilitate sau răspundere pentru orice erori, omisiuni sau inexactități din materialul de pe acest site și nu este responsabilă pentru orice utilizare sau decizie luată de terți pe baza acestor informații.

 

Disponibilitatea produselor și serviciilor

Fără a modifica cele de mai sus, site-urile ACCO pot fi vizualizate la nivel internațional și pot conține produse sau servicii care nu sunt disponibile în toate țările sau disponibile în unele țări numai în alte condiții, inclusiv în ceea ce privește prețul. Trimiterile la un anumit produs sau serviciu nu implică faptul că ACCO Brands intenționează să facă astfel de produse sau servicii disponibile în astfel de țări.

 

Marketing Afiliat

Site-urile ACCO Brands oferă linkuri externe către alte site-uri web. Unele dintre aceste site-uri vor recompensa mărcile ACCO pentru acest trafic cu o anumita taxă. Ca asociat Amazon, ACCO Brands câștigă din achiziții eligibile.